Estació Meteorològica Prisco Meteo
Última actualització el 23/06/18 a les 0:45  

Horari UTC+1 horari d'hivern o +2 Horari d'estiu
http://www.prisconetworks.com

Enllaç a les dades meteorològiques històriques mensuals i anuals recollides:

Valors Actuals a L'ESCALA (PriscoMeteo), Girona, Costa Brava

Current Outside Temperature  Current Outside Humidity  Current Outside Dewpoint Current Barometer


Current Wind Chill  Current THW Index  Current Heat Index


Current Wind Direction  Current Wind Speed 

Current UV Index  Current Solar Radiation  


Today's Rain  Storm Rain Total  Current Rain Rate  Monthly Rain Total  

Temperatura 24.9°C
Humitat 45%
Punt de Rosada
12.1°C
Vent Direcció NO a 9.7  km/h
Pressió Atmosfèrica
1015.7 hPa i Pujant lenta.
Pluja d'Avui
0.0 mm
Intensitat de Pluja
0.0 mm/h
Total Episodi
0.0 mm
Pluja Mensual
16.6 mm
Pluja Anual
70.8 mm
Sensació Tèrmica 24.9°C
Índex THW
24.6°C
Temperaura de Xafagor 24.6°C
Radiació U.V
--- índex
Radiació Solar --- W/m²
Índex Beaufort 9.7
Màximes i Mínimes d'Avui (23/06/18)

Temperatura Màxima

Temperatura Mínima

25.2°C  a les   0:00

24.9°C  a les   0:42

Humitat Màxima

Humitat Mínima

50%  a les   0:00

45%  a les  0:25

Punt de Rosada Màxim

Punt de Rosada Mínim

13.9°C  a les   0:00

12.2°C a les  0:25

Pressió Atmosfèrica Màxima

Pressió Atmosfèrica Mínima

1015.7 hPa a les   0:37

1015.4 hPa a les  0:06

Màxima Intensitat de Pluja

0.0 mm/h  a les  ----

Temperatura de Sensació Mínima

24.4°C  a les 0:00

Temperatura de Xafagor Màxima

25.0°C  a les  0:00

Radiació U.V. Màxima

--- índex   a les  ---

Radiació Solar Màxima

--- W/m²   a les    ---

PREDICCIÓ:
Parcialment ennuvolat i més fresc.
Direcció de contacte:
 info@priscoelectronica.com
Pàgina actualitzada cada 10 minuts